Horní zámek

ze Salhausenu 1562–1583; 1590–1594 

K dědickému dílu Bedřicha mladšího ze Salhausenu (*1518 – †1575) náležel od roku 1562 Horní zámek, který byl v následujících letech přestavován do dnešní podoby. Ještě stojí za zmínku, že se v předešlém roce 1561 Bedřich mladší oženil s Magdalenou z Bünau (†1574), dcerou Güntera z Bünau na Děčíně a Lauensteinu a Magdaleny z Ebelebenu. 

Dne 3.srpna 1571 vypukl ve městě velký požár, který poškodil i Horní zámek. Ještě téhož roku po požáru přistoupil Bedřich k jeho renovaci. Budovu opatřil novými krovy a štíty. Do čestného nádvoří nechal vybudovat vstupní portál s letopočtem 1571. Na portálu je také umístěn renesanční štít Salhausenů, na kterém je zobrazena dračí hlava a renesanční čtvrcený štít s dvojicí klenotů rytířů z Bünau.

V průběhu roku 1574 zemřela Bedřichova manželka Magdalena z Bünau. O rok později dne 5.října 1575 zemřel i Bedřich ze Salhausenu a zanechal dvě nezletilé dcery, Magdalenu (*1565 – †1582) a Marii (*1566 – †1594). Avšak dědictví po Bedřichovi mladším si přivlastnil jeho bratr Jáchym ze Salhausenu (†1577), jenž na tomto dílu věnoval své manželce Anně z Wolfersdorfu.

Jáchym zemřel již roku 1577 a zanechal nezletilé děti Annu (*1570 – †1580), Sibylu (*1573 – †1580) a Bedřicha (†1619), nad nimiž měl poručnictví Volf ze Salhausenu (*1547 – †1589), syn Jana ze Salhausenu (*1526 – †1576), držitele Dolního zámku. Pokud známo, nedědila vdova po Jáchymovi Anna z Wolfersdorfu žádnou část na Benešově, nýbrž díl Horního zámku se dostal v roce 1577 zpět dcerám Bedřicha mladšího, právoplatným dědičkám Magdaleně a Marii ze Salhausenu, které jej držely společně až do roku 1582. 

Magdalena roz. ze Salhausenu se provdala v roce 1581 za Adolfa z Hagen (†1589), ale brzy po narození syna Kryštofa (*1582 – †1590) zemřela roku 1582. V následujícím roce 1583 došlo pak k rozdělení celého panství patřícímu k Horního zámku na dvě části mezi Adolfa z Hagen poručníka svého nezletilého syna Kryštofa a Marii ze Salhausenu. Horní zámek z větší částí pozemkového majetku připadly Kryštofu z Hagen. Tak se na několik let dostal Horní zámek do majetku cizího rodu.

Když v roce 1590 zemřel mladý Kryštof z Hagen sotva osmiletý, převzala po něm dědictví tj. Horní zámek s příslušenstvím jeho teta Marie ze Starschedelu, roz. ze Salhausenu. Tak došlo opět ke spojení dílů Horního zámku v jeden celek. Marie podržela tento díl až do své smrti v roce 1594, kdy dědictví po ní převzal její manžel Hauboldt ze Starschedelu. To byl také závěr držby Horního zámku rodem Salhausenů.