Horní zámek

z Wolkensteina 1628–1631

 Starý tyrolský šlechtický rytířský rod, později hraběcí. Již v první polovině 15. století se člen rodu Oswald von Wolkenstein (*1367 – †1445) proslavil jako minnesaengr. Od svých deseti let žil dobrodružným životem, který jej zanesl do téměř všech evropských zemí, i do Persie, Arménie, Svaté země a Afriky. Jako člen tyrolského Elefantenbundu se zúčastnil války mezi bratřími Arnoštem a Bedřichem Rakouským. Na sněmu Kostnickém byl rádcem císaře Zikmunda. V roce 1419 byl ještě na výpravě proti husitům; potom žil na hradě Hauensteině v Tyrolech.

V druhé polovině 15.století se rod rozdělil na dvě větve Wolkenstein-Trostburg a Wolkenstein-Rodenegg a v roce 1476 byly obě linie povýšeny do stavu svobodných pánů. Později se členové těchto větví usazují v Čechách, v Rakousku a Uhrách. V roce 1637 obdržel rod titul říšských hrabat.

V první čtvrtině 17.století se Zikmund z Wolkensteina a Rodeneggu přiženil do Čech. Jeho manželka Alžběta, roz. z Vartemberka pocházela ze starého českého šlechtického rodu, z rohozecké větve Vartemberků. Zikmund z Wolkensteina a Rodeneggu v roce 1628 koupil od bratří Jonáše, Haubolda a Maxmiliána Pausta z Liebstadtu Horní zámek v Benešově s příslušenstvím a v následujícím roce 1629 přikoupil i tvrz v Markvarticích s pivovarem, dvorem poplužním, ovčínem a díl vsi. Nově nabyté benešovské panství  a statek markvartický však dlouho nepodržel a již po třech letech je prodává v roce 1631 Janu Zikmundovi hraběti z Thunu a Hohensteina.